Pilotaż ponadnormatywny

MM Pilot to firma z Wrocławia pilotująca pojazdy transportujące ładunki ponadnormatywne w standardzie BF-2 na terytorium całej Polski oraz BF-3 na terenie Niemiec.  

Zakres naszych usług:

  • Weryfikacja warunków zezwolenia,
  • Dokonanie objazdu trasy, wykonanie pomiarów, zdjęć i notatek dotyczących newralgicznym miejsc,
  • Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb danego przejazdu (VLM),
  • Obsługa pilotów z komunikatywną znajomością języków polskiego, niemieckiego i angielskiego,
  • Podwójna obsada pilotów
  • Zabezpieczenie miejsc postojowych w oczekiwaniu na dotarcie transportu ponadgabarytowego
  • Organizacja zezwoleń transportowych na Polskę i niektóre kraje Unii Europejskiej

MM Pilot posiada uprawnienia do kierowania ruchem drogowym w Polsce oraz Niemczech, spełnia wszystkie niezbędne normy dotyczące pilotażu transportu ponadnormatywnego.

Nasze pojazdy oznakowane są zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z dnia 13 maja 2004 r.) oraz z zaleceniami OSPTN bądź przez Ministerstwo Transportu Republiki Federalnej Niemiec (w przypadku pojazdów pilotujących BF3).

Nasze usługi wyceniamy indywidualnie w zależności od zakresu zleconych usług oraz parametrów zestawu.

Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego.