Przepisy dot. pilotowania

Przewozy ponadgabarytowe z definicji to takie. gdzie tzw. zestaw (czyli środek transportu wraz z towarem) przekracza swoją wielkością i masą dozwolone prawnie normy do poruszania się po drogach, czyli przekracza wymiary:

długość powyżej 16,50 m
szerokość powyżej 2,50 m
wysokość powyżej 4,00 m
masa całkowita powyżej 42 t
Wymiary pojazdów ponadnormatywnych a ilość pojazdów pilotujących

Wymiar1 pilot2 pilotów
Długość23 m30 m
Szerokość3,2 m3,6 m
Wysokość4,5 m4,7 m
Masa60 t80 t
Rozporządzenie MSWiA (z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat U. nr 7 poz. 62)


Pilot posiada prawo do kierowania ruchem wydane na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku, Kodeks Drogowy – Dział II Ruch drogowy Rozdział 1 Art. 6 ust. 1:

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

… 12) pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.