PRZEPISY POLSKIE DOT. TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO

Transport ponadgabarytowy (nienormatywny, ponadnormatywny, wielogabarytowy) odnosi się do przewozów tych ładunków, które wraz z pojazdem lub zespołem pojazdów przekraczają swoimi wymiarami, lub masą określone w przepisach ustawy o ruchu drogowym normy.

Zgodnie z Ustawą o ruchu drogowym i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r., przejazd pojazdami nienormatywnymi w Polsce powinien odbywać się na podstawie Zezwolenia na przejazd ponadnormatywny. Zezwolenia wydają Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (niekiedy Starostwo powiatowe, Urząd miasta lub Urząd celno- skarbowy). Według nowej klasyfikacji od 13 marca 2021 r. obowiązują kategorie zezwoleń I- V. Więcej informacji na stronach GDDKiA.

Kontakt

ZARZĄDZANIE I PILOTAŻE: Marek

ADMINISTRACJA I FINANSE: Sylwia

SPRAWY OGÓLNE

MM PILOT

NIP 896 158 47 04 | KRS 0000773638 | REGON 382665137
mBank (PLN): 60 1140 2004 0000 3902 7852 6388
SWIFT/ BIC: BREXPLPWMBK
mBank (EUR) IBAN: PL95 1140 2004 0000 3812 0858 5863
SWIFT/ BIC: BREXPLPWMBK